(0282) 673 21 73
Facebook
Risk Değerlendirmesi

Risk Analizi/Değerlendirmesi’nin ne olduğunu anlatmak için önce “Risk Nedir?” kısmından başlamak gerekmektedir.

Risk; 6331 sayılı kanunda belirtildiği şekilde: “Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme” ihtimalidir.

Aynı kanunda Risk Analizi/Değerlendirmesi ise: “İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak tanımlanmaktadır.

Bu kapsamda, öncelikle işyerindeki tehlikeler belirlenmelidir. İşyerlerinde farklı bölümlerde, farklı tehlikelerle karşılaşmak mümkündür. Tehlikelerin belirlenmesinden sonra, bu tehlikelerin oluşturabileceği riskler tespit edilir. Ortaya çıkan riskler, “kabul edilebilir” ve “kabul edilemez” olarak gruplandırılır. İlk aşamada acil müdahale gereken “kabul edilemez” riskler ele alınır ve ortadan kaldırma veya azaltma yönünde kontrol tedbirleri tespit edilerek uygulamaya konur. Ardından tedbirlerin işe yarayıp yaramadığı belirlenir ve gerekiyorsa düzeltme yapılır. Netice de “kabul edilemez” riskler, kabul edilebilir hale dönüşmüş ise alınan tedbirlerin başarılı olduğu kanıtlanmış olur.

Risk Analizi/Değerlendirmesi raporunun yenilenmesi belli nedenlere bağlanmıştır. Bunlar;

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması,

şeklindedir. Böyle bir durumun ardından Risk Analizi/Değerlendirmesinin yenilenmesi gerekir. Ancak yukarıdaki gibi durumların ortaya çıkmamış olması durumunda Risk Analizi/Değerlendirmesi, tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

6331 sayılı kanunun 4. Maddesi’ne göre, Risk Analizi/Değerlendirmesini, işverenler yapmak veya yaptırmak zorundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği için Tıkla.

Risk Analizi/Değerlendirmesi konusundaki yardım taleplerinizi, iletişim bölümünden tarafımıza iletebilirsiniz.