(0282) 673 21 73
Facebook
OSGB Nedir

OSGB nedir ?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğinde şu şekilde tanımlanmıştır: “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseselerdir. ”

Neden OSGB ?

  • İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve iş yeri hemşiresini ayrı ayrı istihdam etme zorunluluğunuz ortadan kalkar.
  • Görevlendirilen uzman, hekim ve hemşire için sigorta primi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi giderler ortadan kalkar.
  • OSGB bünyesindeki personel desteğiyle hizmetin sürekliliği sağlanır.
  • İş güvenliği hizmetleri için 8 m2, sağlık hizmetleri için 12 m2 oda bulundurma zorunluluğunuz ortadan kalkar.
  • İSGB hizmetleri yönetmeliği Ek-1 gereği bulundurulması zorunlu tıbbi malzemeleri bulundurma zorunluluğunuz ortadan kalkar.
  • İşletme körlüğünü gidererek maksimum güvenli çalışma ortamına katkı sağlar.

Dökümantasyonu sizin adınıza OSGB sağlar.