(0282) 673 21 73
Facebook
Hakkımızda

Irmak OSGB; tecrübeli uzman ve hekim kadrosu ile çalışanların sağlıklarını kaybetmeden güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamaya yönelik işverenlere danışmanlık hizmeti vermektedir.

İşyerlerini 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile gelen şartlara uygun hale getirmek maksadıyla Irmak OSGB;

- İşyerindeki olası tehlikeleri belirleyerek, riskleri tespit etmek ve bu riskleri bertaraf etme yollarının tespiti için Risk Değerlendirmesi Ekibi oluşturmak ve Risk Değerlendirmesi dokümanı hazırlamak,

-Çalışanları güvenli çalışmaya yöneltmek için iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

-Çalışanları ve işyerini acil durumlara hazır hale getirmek amacıyla Acil Durum Planlarının oluşturulmasını sağlamak,

-Çalışanların sağlık gözetimini yapmak,

-Periyodik işyeri ziyaretleri ile ortaya çıkan/çıkabilecek riskleri tespit etmek,

-İşyerinde ve çalışanlarda güvenlik kültürü oluşturmak,

için çalışmalar yapmaktadır.