(0282) 673 21 73
Facebook
İş Güvenliği Uzmanı

Her alanda olduğu gibi iş güvenliği de tecrübe ve bilgi birikimi isteyen ciddi takip ve sürekli kendini geliştirme ihtiyacı duyan bir meslektir

Irmak OSGB kadrosunda bulunan gerek mesleki mühendislik branşları gerekse de iş güvenliği alanında tecrübeli A,B,C sınıfı uzman kadrosuyla iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarında belirgin bir fark yaratmaktadır.

Yapacağımız iş birliği ile beraber firmanıza gönderilecek olan iş güvenliği uzmanlarımız 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve 29/12/2012 tarihinde yürürlüğe giren iş güvenliği uzmanlarının görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

İlgili kanun ve yönetmelikler gereği iş güvenliği uzmanlarının yapacağı çalışmalar ;

İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek,
İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak,
Yıllık Çalışma Planı hazırlamak,
Eğitim Planı hazırlamak,
İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak,
Risk Değerlendirmesi yapmak,
Acil Durum Planı hazırlamak,
Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak,
İç Yönetmelik hazırlamak,
İş İzni Prosedürü hazırlamak,
Çalışma talimatları hazırlamak,
İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek,
Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak,
Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak,
Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak,
Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak,
Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek,
Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek,
İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek,
Şeklinde sıralanabilir.